Paintballregler


Øverste myndighet

Alle spillere skal rette seg etter Baneansvarlig og eventuelle Instruktører/Dommere.


Aldersgrense/ansvar

All deltakere må være over 18 år, eller ha med seg tillatelse fra forsatte. (se eget skjema)


Rusmidler

Alkohol eller andre rusmidler er alltid strengt forbudt i forbindelse med paintball!


Sikkerhetsutstyr

Godkjente masker må til enhver tid brukes på banen. Utenfor banen skal løpet være tettet med Løps-plugg.


Skyting

All skyting skal foregå inne på banen. Det er ikke tillatt å skyte ut av banen!

Skyting skal kun foregå mot personer eller gjenstander som er en aktiv del av det aktuelle spillet. (evt. Sikkerhetsnett, plakater og bjeller er ikke en aktiv del av spill!)


Sikkerhetavstand

Det er forbudt å skyte på spillere som viser at de er markert (truffet), eller spillere som befinner seg nærmere enn ca 5 meter.


Markering (treff)

Gyldige markeringsteder er på kroppen eller markøren (Paintball våpnet)

Direkte treff  som har etterlatt maling er gyldig markering

Ved avstander nærmere enn ca 5 meter regnes utropet “Pang!” som en gyldig markering


Handling ved markering

Nedenstående fem punkter må utføres når du blir markert. Hvis dette ikke gjøres riktig kan du risikere at noen fortsatt vil skyte etter deg! Dette gjelder også om du trenger en pause eller ønsker å avbryte spillet av andre grunner.

       1.Vis med en gang at du er ute med et høyt utrop som f.eks. “Tatt!” eller “Ute!”

       2.Løft markøren opp over hodet med løpet pekende opp

       3.Gå rolig med markøren rettet opp over hodet, mot den nøytrale sonen (eller hvis disse finnes: gå til en av “Re-Insertion” plassene om du ønsker å fortsette spillet)

       4.Det er nå ikke tillatt å skyte eller kommunisere med andre spillere

       5.Sett i en Løps-plugg i løpet før du forlater banen


Ved overtredelse av disse reglene kan Baneansvarlig foreta bortvisning av spilleren eller avlysning av arrangementet, uten krav på refundering!