Paintballspill


Paintball spilles på flere måter: banespill, skogsspill og scenariospill:


Banespill blir ofte kalt speedball, siden banen er helt åpen unntatt et 10-50 talls bunkere som er oppblåsbare. Banen er omringet av et sikkerhetsnett, slik at tilskuere kan se på.


Skogsspill spilles i skogen, og spillere bruker naturlig vegetasjon som dekning, ofte brukes midlertidig oppsatte strukturer.


Scenariospill er en rekonstruksjon av en hendelse, enten krig, gisselsituasjon el.l. Spillernes utstyr skal helst ligne på ekte våpen og ekte utstyr fra tiden når den hendelsen skjedde. I enkelte spill har man paintball-tanks, miner, bombekastere og bazookaer.


Det første paintballspillet man kjenner til ble spilt i New Hampshire i 1981. Bob Gurnsey, Hayes Noel og Charles Gaines brukte markører som var laget for å merke kveg og trær. Den første turneringen med pengepremier ble arrangert i 1983.


Skogsspill er en variant av paintball der man spiller i en skog, og utnytter naturen til hinder. Et vanlig skogspill varer ca. 30 til 60 min. Til skogsball bruker man gjerne en annen type markør. Dette kalles en mekanisk markør. På disse er det vanlig med rødpunktsikte og «remote».


Regler


For turneringspaintball er det flere formater av regler i henhold til hvilken turnering man stiller i. Det er ikke noe bestemt antall spillere (ettersom hvilket land man spiller i), antallet kan varierer som regel fra 5 til 7.


Under spill


Paintballmaske skal alltid bæres når du er inne i et spillområde, aldri ta denne av. På noen steder er det straff for å ta av seg maske under spillet.


Når du er markert ut, skal du gå til en nøytral sone, masken skal være på.

Går du ikke ut når du er markert, eller «vasker» vekk maling, vil du straffes. Hvilken straff man får grunnet juks kan variere.


Markøren skal ikke skyte prosjektiler med høyere hastighet enn 91.44m/s (300FPS, feet per second, som er den vanligste måleenheten brukt innen paintball), da dette er hva glasset i masken tåler + sikkerhetsmargin.


I sikker sone


Løpsplugg/løpskondom skal blokkere løpet når løpet skrus av. Skrus løpet av må luften kobles fra markøren og markøren tømmes for luft da det ikke er noe som blokkerer løpet/kammeret (Der det kan ligge en ball.)


Sikring skal være aktivert og markør slåes av.

Ingen skyting på andre plasser enn anvist område.


Maske trengs ikke å benyttes i sikker sone.


Utstyr


Markøren (våpenet) skyter baller som inneholder maling (derav paintball). Det selges både mekaniske markører, og elektriske markører, der elektriske motorer driver avfyringsmekanismen på mekaniske markører, elektriske markører sender strøminnpuls til en solenoid som opner en port som slipper luft inn i kammeret og sender ballen avgårde i 300 fot per sekund.


Magasinet (Hopper) oppbevarer prosjektilene (ball) og mater markøren. Inneholder vanligvis rundt 200 ball, og kan drives av tyngdekraften, fjærdrift eller av en motor, som går på strøm


Drivsystem luft (nitrogen), CO2. Luft koster minst i lengden,og er  billigere å fylle, luft er også mye mer stabilt under kalde forhold. CO2 brukes nesten ikke lengre. Lufttanker brukes av de fleste spillere.


Slange (Remote) er en slange som tåler trykket til drivgassen, som gjør det mulig å ha luft tanken eller CO2 tanken i en backpack/vest som gjør at markøren får en merkbar lavere vekt.


Briller/maske integrert, eller i to deler, aller oftest i en del. Det finnes en- og to-lags maskeglass. To-lags dugger mindre, og er bedre, men dyrere.


Backpack er en «sekk» du fester på ryggen/rompen. Den gjør at man har lett tilgang på pods/podder, rør med lokk som inneholder ball. De inneholder 100-150 ball i hver. Poenget er at man da får masse ekstra ball med seg, og kan fylle på underveis i spillet.


Vest brukes på samme måte som Backpacken men den henger på skuldrene, noe som gjør at den ikke kan skli ned(noe backpacken gjør hvis den ikke sitter stramt nok)


Sikte blir sjeldent brukt i paintball, mest for kosmetisk effekt. Noen skogsmarkører (f.eks. Tippmann 98) har rail på toppen, til montering av sikter.


Granater/miner som kan drives av CO2. De inneholder ball, eller bare maling.


Røykgranater, toppen knekkes av og røyken strømmer ut. Mye brukt i skog.


Prosjektilene i paintball kalles «ball», kun i entall. Selges oftest i kasser på 2000 ball (inneholder 4 poser á 500 ball), og i pose på 500 ball. Kort fortalt er en «ball» en gelatinkapsel fylt med vannløselig fargestoff. Balls oppgave er å komme hel ut av løpet, fly mer eller mindre rett gjennom lufta, for endelig å treffe målet, og gå i stykker. Fargestoffet vil da etterlate seg et merke. Ball er er av biologisk materiale og blir vasket bort ved neste regnskyll/vasking. Ball inneholder ingen giftige stoffer. Billig ball inneholder ofte mye plast i skallet, noe som gjør at den kan sprette av målet. På en god ball er skallet av 100% (okse)gelatin. Det finnes også ball som er tilpasset kulde, for at innholdet ikke skal fryse under vinterspill.